POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES DLA PORTALU IHTZ.PL


Motorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (numer KRS 0000037337, dalej jako „Hertz”) jako wyłączny licencjobiorca Hertz Intl w Polsce i właściciel strony www.ihtz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Hertz nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów czy Użytkowników Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 9 stycznia 2023 r.

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem Serwisu [www.ihtz.pl] jest Hertz.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. przez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Hertz, funkcjonującego pod adresem www.ihtz.pl
  3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  5. Dane podane w formularzu mogą stanowić dane osobowe. W takim przypadku Hertz, jako administrator tych danych osobowych zapewnia, że ich przetwarzanie będzie następowało zgodnie z przepisami prawa i najlepszymi praktykami branżowymi. Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są poniżej oraz pod adresem mailowym administratora: rodo@hertz.pl
  6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Hertz w tym zakresie współpracuje.
  8. Hertz może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. Pliki cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  12. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  13. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  14. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  15. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  16. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  17. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  18. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
   3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
   5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 1. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Hertz przetwarza dane osobowe Użytkowników między innymi w następujących przypadkach:
   1. jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Hertz bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej lub Serwisu;
   2. jeżeli Użytkownik kupuje produkt lub usługę bezpośrednio od Hertz lub za pośrednictwem podmiotów trzecich;
   3. jeżeli dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane przez osoby trzecie, gdy jest to dopuszczalne przez przepisy prawa;
  2. Zakres danych osobowych które przetwarza Hertz zależy od charakteru i specyfiki łączących relacji. Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Hertz. W szczególności mogą być gromadzone następujące rodzaje danych:
   1. dane identyfikacyjne;
   2. dane kontaktowe;
   3. dane dotyczące użytkowanego pojazdu;
   4. dane dotyczące lokalizacji;
   5. dane dotyczące korzystania z Serwisu;
  3. Hertz może przetwarzać dane osobowe Użytkowników:
   1. dla celów wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia na żądanie Użytkownika, w szczególności w przypadku zamiaru skorzystania lub skorzystania z produktów i usług oferowanych przez Hertz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. dla celów marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda marketingowa może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem na przyszłość, Użytkownik może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego;
   3. dla celów wypełnienia przez Hertz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Hertz, polegających na zapewnieniu dostępu do Serwisu i możliwości korzystania z niego oraz świadczonych przez Hertz usługo; kontakcie bieżącym dotyczącym zamówień, wniosków, reklamacji i innych relacji z Hertz. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być w tym zakresie przetwarzane także na potrzeby archiwizacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Zakres podmiotów, którym dane osobowe Użytkowników zostaną udostępnione lub powierzone do przetwarzania zależy od charakteru i specyfiki łączących relacji. Szczegółowe informacje Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Hertz.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym podmiotom:
   1. Spółki powiązane organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo z Hertz;
   2. Partnerzy handlowi Hertz;
   3. Spółki świadczące usługi na rzecz Hertz.
  7. Hertz może przekazywać dane osobowe Użytkowników do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  8. Transfer ten odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji. W przypadku braku takiej decyzji transfer danych zabezpieczony jest przez nas poprzez umowy zawarte za pomocą standardowych klauzul lub  wiążących reguł korporacyjnych. Kopię zabezpieczeń Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Hertz.
  9. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępnione przez Hertz na rzecz Hertz International Ltd 8501 Williams Road Estero, FL 33928 United States („Hertz Intl”) z uwagi na wykorzystywanie ujednoliconego systemu do obsługi wynajmów, obsługiwanego przez serwery umieszczone na zasobach własnych firmy Hertz Intl, wobec czego część danych niezbędnych do realizacji usługi jest automatycznie integrowana  z systemami do rezerwacji  oraz  rozliczeń  wynajmu.  Wymiana danych między Hertz a Hertz Intl odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur korporacyjnych, dostosowanych do wymogów wynikających z RODO.
  10. Dane osobowe Użytkowników nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  11. Hertz przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu dla którego zostały one pozyskane, nie dłużej niż do czasu przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń między Hertz a Użytkownikiem. Szczegółową informację w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Hertz.
  12. W zakresie i na zasadach określonych w art. 15-21 RODO Użytkownikom przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
   2. prawo do sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO);
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO);
   5. prawo do przenoszenia Państwa danych (art. 20 RODO);
   6. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  13. Użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.